tarieven tandarts
Tarieven

Heldere tarieven voor uw tandartsbezoek.
Wist u dat tandheelkundigezorg (met uitzondering Orthodontie, kroon en brugwerk) bij kinderen jonger dan 18 jaar onder basisverzerkering valt. Dus u hoef zelf niks te betalen.

Wij hanteren de UPT-tarieven, die zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Nederlandse Maatschappij voor Tandheelkunde en landelijk vastgesteld door het CTG (College Tarieven Gezondheidszorg).

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code, de zogeheten UPT-codes. Aan elke code is een tarief gekoppeld.

Bent u op zoek naar tarieven van uw tandarts?
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de tarieven vast in opdracht van de overheid. De tarieven vindt u terug op www.tandartstarieven.nl. Dit zijn wettelijk vastgestelde tarieven waarop wij geen enkele invloed hebben.

Uw nota is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens de behandeling hebben plaatsgevonden. Iedere verrichting heeft een code, waaraan een UPT-tarief is gekoppeld.

Voor het voldoen van uw declaratie kunt u gebruik maken van 2 mogelijkheden:

  • In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Anders Medical Factoring voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Anders Medical Factoring.
  • Contant betaling in de praktijk.

U dient uw declaratie zelf bij uw zorgverzekeraar aan te bieden ter vergoeding. Uw zorgverzekeraar geeft bij aangaan van de verzekering een polis af waarin staat op welke vergoedingen u recht heeft. U kunt dit uiteraard ook altijd telefonisch bij hen navragen.

Voor grote en uitgebreide behandeling wordt vooraf een begroting gemaakt die in een aparte afspraak met u besproken wordt. Indien u hiermee akkoord gaat vragen wij u de begroting te tekenen.